عضویت
شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر - دبیرخانه کشوری کامپیوتر به شما کمک میکند با همکاران خود همیشه در ارتباط باشید.
4092_619

هادی احمدی »نظرسنجی ها

ساکن کرمانشاه, کرمانشاه ایران · متولد فروردین 1, 1360
هادی احمدی
فرایند جدید انتخاب معلم نمونه چگونه است؟?
اردیبهشت 11, 1396 از
هادی احمدی
تولید محصول و فروش آن توسط هنرستان در دیگر رشته ها سابق ...
بهمن 25, 1395 از
هادی احمدی
فرم جدید ارزشیابی سالانه چگونه است؟?
آذر 4, 1395 از
هادی احمدی
این همه تحول در رشته کامپیوتر ضروری است؟?
شهریور 20, 1395 از
هادی احمدی
چرا در احکام آموزش و پرورش فرق خاصی بین مدرک فنی و مهندس...
خرداد 30, 1395 از