عضویت
شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر - دبیرخانه کشوری کامپیوتر به شما کمک میکند با همکاران خود همیشه در ارتباط باشید.
4092_619

هادی احمدی

ساکن کرمانشاه, کرمانشاه ایران · متولد فروردین 1, 1360
اطلاعات اصلی
جنسیت:
تاریخ تولد:
فروردین 1, 1360
آخرین ورود:
شهریور 4, 1396
عضویت در:
آذر 15, 1394
درجه:
ساماندهی شبکه مجازی
بازدید پروفایل:
2
مشترکین RSS:
9
نام واحد(های) آموزشی و اداری محل خدمت
هنرستان فنی حرفی ای رازی ناحیه سه کرمانشاه
سوابق تحصیلی(مقطع-رشته-گرایش-سال اخذ مدرک-شهر محل تحصیل)
کارشناسی ارشد مهندسی نرم‌افزار