عضویت
شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر - دبیرخانه کشوری کامپیوتر به شما کمک میکند با همکاران خود همیشه در ارتباط باشید.
(آنلاین)

خسرو اسماعیل پور

ساکن آذربایجان غربی مهاباد, آذربایجان غربی ایران · متولد فروردین 1, 1352
خسرو اسماعیل پور
پروفایل خصوصی است.