کاردانش - رشته تولید محتوای الکترونیکی (3)

کاردانش - رشته تولید محتوای الکترونیکی

کتاب های رایانه کار پیشرفته

برای دریافت کتاب مورد نظر بر روی نام کتاب کلیک کنید:

 

سیستم عامل پیشرفته

 

برنامه نویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)

 

نرم افزارهای اداری تکمیلی

کتاب های رایانه کار مقدماتی

برای دریافت کتاب مورد نظر بر روی نام کتاب کلیک کنید:

 

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

 

اطلاعات و ارتباطات

 

سیستم عامل مقدماتی

 

Word 2007

 

Excel 2007

 

Access 2007

 

Powerpoint 2007

کتاب کاربر تولید محتوا

برای دریافت کتاب کاربر تولید محتوا، کلیک کنید.

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...