کاردانش - رشته تصویرسازی کامپیوتر (6)

کاردانش - رشته تصویرسازی کامپیوتر

کتاب های رایانه کار پیشرفته

برای دریافت کتاب مورد نظر بر روی نام کتاب کلیک کنید:

 

سیستم عامل پیشرفته

 

برنامه نویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)

 

نرم افزارهای اداری تکمیلی

کتاب های رایانه کار مقدماتی

برای دریافت کتاب مورد نظر بر روی نام کتاب کلیک کنید:

 

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

 

اطلاعات و ارتباطات

 

سیستم عامل مقدماتی

 

Word 2007

 

Excel 2007

 

Access 2007

 

Powerpoint 2007

کتاب کاربر Freehand

برای دریافت کتاب کاربر Freehand، کلیک کنید.

کتاب کاربرایلاستریتور

برای دریافت کتاب کاربر Illustrator، کلیک کنید.

صفحه1 از2
بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...