شنبه, 13 شهریور 1395 ساعت 16:41

سرگروه هاي كاردانش استان ها

نوشته شده توسط

سرگروه هاي کاردانش استان ها

 

 

 

استان نام و نام خانوادگی سمت روزهای حضور ساعت حضور آدرس وب سایت آدرس شبکه مجازی
 
آذربایجان شرقی  مهدی زندی سرگروه  شنبه - یکشنبه 12

لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه​ 

لینک ورود به شبکه مجازی استانی

سودابه حبیبیان  عضو گروه شنبه - چهارشنبه  8
لادن صومی  عضو گروه شنبه - دوشنبه 12
یوسف عبدی عضو گروه شنبه - یکشنبه 8
     
آذربایجان غربی حمید بهادر  سرگروه یکشنبه  6 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
     
اردبیل سیروس مددی  سرگروه  یکشنبه  8   لینک ورود به شبکه مجازی استانی
     
اصفهان نازنین جمشیدیان  سرگروه  سه شنبه 8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی
فاطمه عابدینی نجف آبادی  عضو گروه  سه شنبه 8
سعید انصاری عضو گروه سه شنبه 8
 
البرز جعفر حبیبی  سرگروه  یکشنبه  8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
ایلام  آرزو موسوی سرگروه  چهارشنبه  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
بوشهر زهرا تلیان   سرگروه یکشنبه 10  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
مجید نامی نظر آقا عضوگروه یکشنبه 4
 
تهران مریم شفیعی بافقی  سرگروه یکشنبه  4 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
چهارمحال و بختیاری  رضا مردانی سرگروه یکشنبه 8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
فاطمه سلیمانی عضو گروه یکشنبه 8
 
خراسان جنوبی زهرا واحدی  سرگروه   دوشنبه 8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
خراسان رضوی سودابه خانی  سرگروه   شنبه - چهارشنبه 12

لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه

  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
الهه فرزانه   عضو گروه چهارشنبه  6
حسن داوری عدالت پناه  عضو گروه  شنبه - چهارشنبه  12
 
خراسان شمالی محدثه گریوانی  سرگروه  یکشنبه   6 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
 
خوزستان مریم ممتازان  سرگروه  یکشنبه 8

 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه

 لینک ورود به شبکه مجازی استانی
محسن مسافریان عضو گروه  یکشنبه 8
 
زنجان سعید داداشی  سرگروه  یکشنبه  8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی
فرانک سلمان مهاجر عضو گروه یکشنبه 8
 
سمنان مهدی صداقت زاده   سرگروه سه شنبه  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
 
سیستان و بلوچستان هوشنگ ابراهیمی  سرگروه شنبه  8   لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
پریسا شه بخش    عضو گروه شنبه  8
 
شهرستانهای تهران  مهدی اصلاحی  سرگروه شنبه  8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
 
فارس احمدرضا زارع  سرگروه  یکشنبه - چهارشنبه 16  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی
سیده راضیه غاضی عضو گروه یکشنبه - چهارشنبه  16
سمیه دانش پرور  عضو گروه یکشنبه - چهارشنبه   16
 
قزوین خدیجه اسماعیل زاده   سرگروه  چهارشنبه 8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
سیدرضا صادقی عضو گروه چهارشنبه 8
 
قم رقیه واشقانی  سرگروه  سه شنبه  8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
عابدین قربانی عضو گروه سه شنبه 8
 
کردستان شهلا گویلی  سرگروه  یکشنبه  8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه   لینک ورود به شبکه مجازی استانی
اسرین مرادی  عضو گروه یکشنبه  8
 
کرمان  فرهاد هاشمی سرگروه  چهارشنبه  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
کرمانشاه اردشیر جلیلیان  سرگروه  شنبه  8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
فاطمه پشابادی عضو گروه شنبه 8
 
کهکیلویه و بویراحمد  تاجما روزخوش سرگروه  سه شنبه   6 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
 
گلستان بتول حجتی  سرگروه  دوشنبه  4  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه لینک ورود به شبکه مجازی استانی
 
 گیلان مریم اسدی    سرگروه شنبه - سه شنبه 12  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
 
لرستان محمدرضا ماندگار   سرگروه  یکشنبه 8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
 
مازندران شهرام غفوری  سرگروه   چهارشنبه لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
 
مرکزی  پریسا زارعی سرگروه  سه شنبه  لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه   لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
 
هرمزگان صالح محمودآقایی  سرگروه یکشنبه 8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
 
همدان زهرا رحیمی قانع   سرگروه  یکشنبه - سه شنبه 16 

لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه

لینک ورود به شبکه مجازی استانی 
 
یزد   حسین مهراندیش سرگروه  سه شنبه  8 لینک ورود به سایت / وبلاگ گروه  لینک ورود به شبکه مجازی استانی
محدثه قانع عضو گروه سه شنبه 8

 

 

قابل توجه همکاران محترمی که نتوانستند در دوره ضمن خدمت الکترونیکی "نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای" ثبت نام کنند:

 

 

تمام اسامی جهت رفع مشکل ارسال شد.


مهلت تکمیل فرم، به پايان رسید.

 

 

*** ثبت مشخصات به منزله ثبت نام نهایی در دوره ضمن خدمت نبوده و صرفا جهت بررسی و در صورت امکان رفع مشکل ثبت نام همکار می باشد. 

*** این مشخصات جهت پیگیری به اداره ضمن خدمت استان تحویل داده خواهد شد.

*** همکار خود می تواند شخصا به اداره ضمن خدمت استان جهت رفع مشکل ثبت نام، مراجعه کند.

 

 

با تشکر

 

دبیرخانه کشوری کامپیوتر 

فهرست فیلم ها و کتاب های پایه دهم رشته کامپیوتر شاخه فنی و حرفه ای

 

همکاران گرامی می توانند فهرست فیلم ها و کتاب های دانش فنی پایه و نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای را از لینک های زیر دانلود نمایند:

 

فهرست کتاب دانش فنی پایه

فهرست فیلم های کتاب دانش فنی پایه

 

فهرست کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

فهرست فیلم های کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

 

 

فیلم های واحدهای یادگیری شناسایی و مونتاژ رایانه رشته کامپیوتر شاخه فنی و حرفه ای تا پایان شهریور روی سایت دفتر تالیف قرار خواهد گرفت.


همکاران کاردانش می توانند برای آموزش های رشته عیب یابی و مونتاژ سیستم های رایانه ای نیز از این فیلم ها کمک بگیرند.

 

 

دبیرخانه کشوری کامپیوتر

چهارشنبه, 20 مرداد 1395 ساعت 14:59

رشته عیب یابی و مونتاژ سیستم های رایانه ای

نوشته شده توسط

 

برای دانلود استانداردهای رشته عیب یابی و مونتاژ سیستم های رایانه ای بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

 

 

پایه دهم پایه یازدهم پایه دوازدهم
 اسمبل و ارتقاء دهنده رایانه شخصی  تعمیرکار لپتاپ بازاریابی الکترونیکی 
 کاربر رایانه  کاربر اندروید  شهروند الکترونیکی
 کاربر تبلت کاربر آفیس   مدیر فروشگاه اینترنتی
 کارور عمومی رایانه شخصی    تعمیرکار ماهر PC-Laptop
تعمیرکار عمومی رایانه شخصی    تعمیرکار تلفن همراه

 

 

برای دانلود جدول دروس رشته عیب یابی و مونتاژ سیستم های رایانه ای بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

جدول دروس رشته عیب یابی و مونتاژ سیستم های رایانه ای

 

 

دبیرخانه کشوری کامپیوتر

چهارشنبه, 20 مرداد 1395 ساعت 14:56

رشته برنامه نویسی بازی های رایانه ای

نوشته شده توسط

 

 

برای دانلود استانداردهای رشته برنامه نویسی بازی های رایانه ای بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

 

 

پایه دهم پایه یازدهم پایه دوازدهم
 کارور ایلاستریتور  بازی ساز مقدماتی با موتور یونیتی برنامه نویس بازی های رایانه ای 
 کاربر رایانه  شهروند الکترونیکی  بازاریابی الکترونیکی
 کاربر آفیس کاربر اندروید   کاربر Poser
 برنامه نویسی Scratch  مهارت عمومی برنامه نویسی  مدیر Game Net
رایانه کار ICDL    

 

 

برای دانلود جدول دروس رشته برنامه نویسی بازی های رایانه ای بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

جدول دروس رشته برنامه نویسی بازی های رایانه ای

 

 

دبیرخانه کشوری کامپیوتر

 

 

چهارشنبه, 20 مرداد 1395 ساعت 14:56

رشته برنامه نویسی پایگاه داده

نوشته شده توسط

 

 

برای دانلود استانداردهای رشته برنامه نویسی پایگاه داده بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

 

 

پایه دهم پایه یازدهم پایه دوازدهم
 طراحی مقدماتی صفحات وب

 برنامه نویس زبان HTML

برای طراحی صفحات وب

برنامه نویس سی شارپ

(Windows Application)

 کاربر رایانه  مهارت عمومی برنامه نویسی

برنامه نویس سی شارپ

(WEB Application)

 کاربر آفیس   شهروند الکترونیکی
    کاربر بانک اطلاعاتی Access و SQL Server
    توسعه دهنده وب با PHP 

 

 

برای دانلود جدول دروس رشته برنامه نویسی پایگاه داده بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

جدول دروس رشته برنامه نویسی پایگاه داده

 

 

دبیرخانه کشوری کامپیوتر

 

 

چهارشنبه, 20 مرداد 1395 ساعت 14:53

رشته طراحی و توسعه صفحات وب

نوشته شده توسط

 

 

برای دانلود استانداردهای رشته طراحی و توسعه صفحات وب بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

 

 

پایه دهم پایه یازدهم پایه دوازدهم
 رایانه کار مقدماتی

رایانه کار پیشرفته

کاربر Premiere

 طراح امور گرافیکی با رایانه  طراحی صفحات وب (مقدماتی)

کاربر Flash

    طراحی صفحات وب (پیشرفته)

 

 

برای دانلود جدول دروس رشته طراحی و توسعه صفحات وب بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

جدول دروس رشته طراحی و توسعه صفحات وب

 

 

دبیرخانه کشوری کامپیوتر

 

 

چهارشنبه, 20 مرداد 1395 ساعت 14:49

رشته تولید محتوای الکترونیکی

نوشته شده توسط

 

 

برای دانلود استانداردهای رشته تولید محتوای الکترونیکی بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

 

 

پایه دهم پایه یازدهم پایه دوازدهم
 رایانه کار مقدماتی

رایانه کار پیشرفته

کاربر Autodesk Maya

 طراح امور گرافیکی با رایانه کاربر Capturing

کاربر Director

   کاربر Flash کاربر میکس صدا و تصویر

 

 

برای دانلود جدول دروس رشته تولید محتوای الکترونیکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

جدول دروس رشته تولید محتوای الکترونیکی

 

 

دبیرخانه کشوری کامپیوتر

 

 

چهارشنبه, 20 مرداد 1395 ساعت 14:26

جداول دروس رشته کامپیوتر شاخه کاردانش

نوشته شده توسط

 

 

جداول دروس رشته های کامپیوتر شاخه کاردانش را می توانید با کلیک بر روی نام رشته دانلود نمایید.

 

وزارت ارشاد

 

تولید محتوای الکترونیکی

طراحی و توسعه صفحات وب

 

 

 

وزارت کار

 

برنامه نویسی پایگاه داده

برنامه نویسی بازی های رایانه ای

عیب یابی و مونتاژ سیستم های رایانه ای

 

 

دبیرخانه کشوری کامپیوتر

چهارشنبه, 20 مرداد 1395 ساعت 14:19

جدول دروس شاخه فنی و حرفه ای

نوشته شده توسط

 

 

جدول دروس شاخه فنی و حرفه ای 

 

 

 

دبیرخانه کشوری کامپیوتر

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...