اخبار

 

 

<< * تشکیل بانک اطلاعات هنرجویان کارآفرین * >>

  


احتراما، دبیرخانه کشوری کامپیوتر مستقر در استان خراسان رضوی در نظر دارد بانک اطلاعاتی برای هنرجویانی که فارغ التحصیل رشته کامپیوتر از هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش می باشند، و بعد از فارغ التحصیلی، با توجه به رشته تحصیلی خود، در بازار کار جذب شده اند، تشکیل دهد.

 مستدعی است سرگروه های کامپیوتر استان ها، هنرجویان را جهت ثبت نام روی وب سایت دبیرخانه مطلع سازند.

 

 

<< * تشکیل بانک اطلاعات هنرآموزان کامپیوتر هنرستانی * >>

  

احتراما، دبیرخانه کشوری کامپیوتر مستقر در استان خراسان رضوی در نظر دارد بانک اطلاعاتی برای هنرآموزان رشته کامپیوتر که خود آنها نیز فارغ التحصیل رشته کامپیوتر از هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش می باشند، تشکیل دهد.

مستدعی است سرگروه های کامپیوتر استان ها، همکاران علاقمند را جهت ثبت نام روی وب سایت دبیرخانه مطلع سازند.

 

ارسال بسته آموزشی و نرم افزارهای مورد نیاز پایه دهم شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

به گروه های آموزشی کامپیوتر کشور

 


به دلیل اینکه این کار زحمات تیم سال تحصیلی 95-94 است، روی DVD ثبت شده است.

 

همکاران گرامی می توانند جهت دریافت بسته نرم افزاری، از اواسط هفته آینده با سرگروه استان هماهنگ کنند.

 

لیست تمام نرم افزارهای مورد نیاز پایه دهم هر دو شاخه، به همراه اطلاعات مورد نیاز پایه دهم رشته کامپیوتر در این بسته قرار دارد.

 

 

با تشکر

دبیرخانه کشوری کامپیوتر

مهر 96-95

صفحه5 از18
بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...