ثبت مشخصات گروه های کامپیوتر استان ها در سال تحصیلی 96-95
نام (*)
Invalid Input
نام خانوادگی (*)
Invalid Input
نام خانوادگی خود را به زبان فارسی وارد کنید
شماره پرسنلی (*)
Invalid Input
مدرک تحصیلی (*)
Invalid Input
لطفا مدرک تحصیلی خود را انتخاب کنید
رشته تحصیلی (*)
Invalid Input
لطفا عنوان رشته تحصیلی آخرین مدرک خود را وارد کنید
گرایش رشته تحصیلی
Invalid Input
لطفا گرایش تحصیلی آخرین مدرک خود را وارد کنید
استان محل خدمت (*)
Invalid Input
شهرستان محل خدمت (*)
Invalid Input
نام شهرستان محل خدمت خود را به زبان فارسی وارد کنید
منطقه یا ناحیه محل خدمت
Invalid Input
منطقه یا ناحیه محل خدمت خود را به زبان فارسی وارد کنید. این فیلد فقط برای شهرهای بزرگ که دارای ناحیه هستند تکمیل می گردد)
گروه (*)
Invalid Input
سمت در گروه (*)
Invalid Input
روز حضور در گروه (*)

Invalid Input
لطفا روزهای کاری خود انتخاب کنید
ساعت همکاری شما با گروه
Invalid Input
لطفا تعداد ساعت همکاری خود با گروه را بنویسید
کل ساعت کاری تخصیص داده شده برای گروه استان (*)
Invalid Input
لطفا ساعت کل تخصیص داده شده برای گروه کاردانش / گروه فنی و حرفه ای به تفکیک گروه اعلام شود
ساعت کاری روزانه (*)
Invalid Input
لطفا ساعت کاری روزانه خود را اعلام کنید. به عنوان مثال 12-8
آدرس پست الکترونیک (*)
Invalid Input
شماره تماس (*)
Invalid Input
لطفا شماره تماس خود را جهت ارتباط ارسال کنید
تلگرام
Invalid Input
لطفا شماره تماسی که در تلگرام عضو هستید را جهت ارتباط ارسال کنید
توضیحات
Invalid Input
توضیحات کلی که در قالب موارد بالا وجود ندارد را در این قسمت وارد کنید به عنوان مثال، درس برنامه سازی یک را برای تدریس انتخاب کرده ام و مدرس دو دوره ضمن خدمت در استان خراسان رضوی شهر مشهد بوده ام. کد دوره ها نیز عبارتند از ...... کارهای عملی از جمله برنامه نویسی سی شارپ انجام داده ام و نمونه های آن جهت بررسی موجود است.
ارسال
بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...