فرم درخواست ارسال مجدد گواهی حضور کارگاه های آموزشی برگزار شده در سال تحصیلی 96-95
همکاران محترمی که آدرس ایمیل خود را جهت ارسال گواهی حضور کارگاه های آموزشی برگزار شده در سال تحصیلی 96-95 اشتباه وارد کرده اند، و گواهی را دریافت نکرده اند و نامشان در لیست همکارانی که گواهی حضور برایشان ارسال شده است می باشد، می توانند درخواست خود را جهت ارسال مجدد گواهی صادر شده، ارسال کنند. شروع ارسال مجدد گواهی ها ، 20 خرداد ماه 96 خواهد بود.
نام (*)
Invalid Input
نام خود را به زبان فارسی وارد کنید
نام خانوادگی (*)
Invalid Input
نام خانوادگی خود را به زبان فارسی وارد کنید
شماره پرسنلی (*)
Invalid Input
برای تایپ اعداد، از صفحه کلید انگلیسی استفاده کنید. در صورتیکه آدرس ایمیل نادرست وارد شود، مسولیت عدم صدور گواهی برعهده شما خواهد بود
استان محل خدمت (*)
Invalid Input
شهرستان محل خدمت (*)
Invalid Input
نام شهرستان محل خدمت خود را به زبان فارسی وارد کنید
منطقه یا ناحیه محل خدمت
Invalid Input
منطقه یا ناحیه محل خدمت خود را به زبان فارسی وارد کنید. این فیلد فقط برای شهرهای بزرگ که دارای ناحیه هستند تکمیل می گردد)
نام هنرستان محل خدمت (*)
Invalid Input
مقطع تدریس (*)
Invalid Input
آدرس پست الکترونیک (*)
Invalid Input
در صورتیکه آدرس ایمیل نادرست وارد شود، مسولیت عدم صدور گواهی برعهده شما خواهد بود
شماره تماس (*)
Invalid Input
لطفا شماره تماس خود را جهت ارتباط ارسال کنید برای تایپ اعداد، از صفحه کلید انگلیسی استفاده کنید.
نام کارگاه آموزشی که گواهی آن برایم ارسال نشده است (*)
Invalid Input
صحت اطلاعات وارد شده را تائید می کنم (*)
Invalid Input
در صورتیکه از صحت اطلاعات وارد شده مطمئن هستید، بله را انتخاب کرده و دکمه ارسال را کلیک کنید. مسئولیت هرگونه اشتباه در ورود اطلاعات برعهده خود همکار می باشد پسوند فایل ارسالی .jpg , .jpeg و حجم فایل حداکثر 500 کیلو می باشد.
ارسال
بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...